Akuality

Osvědčení o autorizaci

Ke dni 17.10.2022 jsem "Autorizovaným zkušebním technikem pro měření vzduchotěsnosti staveb" s platností na dobu 6-ti let od data vydání osvědčení. K tomu 17 let praxe v Blower Door testech na...

Důležité upozornění

Vážení obchodní přátelé a milí zákazníci, Oznamuji Vám, že od 26.1.2022 již nejsem plátce DPH :-). V této souvislosti a ve vztahu k cenovým pohybům je i upraven ceník služeb, který nebyl upravován...

Ročenka Pasivní domy 2021 - zatím než budou veletrhy

Ročenka Pasivní domy 2021, ve které naleznete i článek o průvzdušnosti a upoutávku na mé služby je na světě. Čtěte na straně 170 a 190 . Její on-line verze je...

Stále funguji - jen drobná omezení

Za současného "Nouzového stavu" stále funguji, zatím bez omezení, alespoň co se mých služeb a dojezdu týče. Jen Vás prosím, ať na stavbách v době měření je jen opravdu nezbytný...

Přiďte do Brna na stavební veletrh na nejstaršího diagnostika pasivních domů

Předem děkuji všem Vám, a nebylo Vás málo, kteří jste navštívili stánek CPD v Praze na ForPasivu. A ty z Vás, kteří to nestihli, uvítám v Brně na stavebním veletrhu...

Uvítám Vás na konzultačním stánku na FOR ARCH 2019

Vyřešme společně Vaše otázky k provedení vzduchotěsné obálky Vaší stavby na FOR ARCH 2019 ve dnech 17.9.-21.9.2019 v Hale č.1, blok "D", stánek č.30. Rozhodujete se stavět rodinný dům? Přijďte se...

Poradenství u nejstaršího diagnostika Blower Door v ČR

Přijďte na veletrh FOR PASIV ve dnech 6.-.8.2.2020 v pražských Letňanech na stánek Centra Pasivního domu. Jsem Vám po celý veletr k dispozici ke konzultacím a technickému poradenství...

Semináře, kurzy, přednášky a konzultační dny 2019

Zase se na Vás těším na veletrzích a kurzech. Těm z Vás, kteří mne navštívili v roce 2018 nezbývá než poděkovat a byli-li spokojeni, nechť pozvou své známé na setkání...

Semináře, kurzy, přednášky a konzultační dny 2018

Děkuji všem zájemcům o mé konzultační služby za zájem a posluchačům kurzů a seminářů v oboru neprůvzdušnosti budov v roce 2017 za pozornost a těším se na Vás ostatní v roce 2018. V roce 2018 se uvidíme...

Semináře kurzy, přednášky a konzultační dny 2017

Děkuji všem zajemcům o mé konzultační služby a posluchačům kurzů a seminářů v oboru neprůvzdušnosti budov v roce 2016 a těším se na Vás ostatní v roce 2017. V roce 2017 se uvidíme na následujících akcích : FOR...

Jak na Bolwer Door testy pro NZÚ 3.výzva 2016

Nová norma pro stanovení průvzdušnosti tlakovou metodou . ČSN EN ISO 9972 Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti budov – Tlaková metoda orig.název : Thermal performance of buildings – Determination of air permeability...

Nová norma pro stanovení průvzdušnosti

…Pořád se něco děje… !!..? Tak máme novou normu pro stanovení průvzdušnosti budov tlakovou metodou. ČSN EN ISO 9972 Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti budov – Tlaková metoda orig.název : Thermal performance of...

Semináře, kurzy, přednášky a výstavy v roce 2016

Děkuji všem zajemcům o mé konzultační služby a posluchačům kurzů a seminářů v oboru neprůvzdušnosti budov v roce 2015. A že jich bylo! V roce 2016 se uvidíme na následujících akcích : FOR PASIV 2016 ve dnech 21.1.-23.1.2016 na...

Máme v ČR nový rekord v neprůvzdušnosti RD

Dne 3.3.2016 jsem ověřil opakovaným měřením rekordní neprůvzdušnost obvodových konstrukcí RD před dokončením v ČR. Bylo dosaženo hodnoty n50 = 0,043 hod-1 Vytápěný prostor cca 527 m3, 2NP, stav.systém VPC, stropy dutinové prefabrikáty s nadbetonávkou. A teď pozor :...


Člen profesních združení