Máme v ČR nový rekord v neprůvzdušnosti RD

Dne 3.3.2016 jsem ověřil opakovaným měřením rekordní neprůvzdušnost obvodových konstrukcí RD před dokončením v ČR.

Bylo dosaženo hodnoty

n50 = 0,043 hod-1

Vytápěný prostor cca 527 m3, 2NP, stav.systém VPC, stropy dutinové prefabrikáty s nadbetonávkou. A teď pozor : ve výbavě domu je HS portál, půdní výlez a komínové těleso.

A pak, že to nejde i s takovou výbavou… !!!


Člen profesních združení