Aktuality

Osvědčení o autorizaci

Ke dni 17.10.2022 jsem "Autorizovaným zkušebním technikem pro měření vzduchotěsnosti staveb" s platností na dobu 6-ti let od data vydání osvědčení. K tomu 17 let praxe v Blower Door testech na...

 

****

Když jsem po "plyšáku" mohl konečně absolvovat studium Ochrany životního prostředí na PříF UK, slíbil jsem si, že musím něco praktického dělat pro ochranu Země a jejího klimatu. Ostatně při promoci jsem to před svědky slíbil veřejně.

Snažím se tedy ze všech sil prosadit a pomoci k výstavbě staveb pro bydlení s co nejmenším vlivem na neobnovitelné zdroje materiálů a energií.

Normální je stavět pasivně, to znamená kvalitně, s komfortem 21.století a pouze oprávněnou energetickou náročností.

Nízkoenergetickým domům zdar a pasivním zvlášť

****

 
 

Člen profesních združení