Osvědčení o autorizaci

Ke dni 17.10.2022 jsem "Autorizovaným zkušebním technikem pro měření vzduchotěsnosti staveb" s platností na dobu 6-ti let od data vydání osvědčení.

K tomu 17 let praxe v Blower Door testech na více než 2500 domech - to bych o tom už měl asi něco vědět. 


Člen profesních združení