Nabídka Blower Door 3v1

Zvláštní nabídka Blower Door 3v1 je kompletní služba diagnostika průvzdušnosti. S využitím mnohaleté praxe v diagnostice průvzdušnosti a těsnosti konstrukcí budov obecně Vám nabízím kompletní službu s kterou zvýšíte pravděpodobnost úspěchu v testu průvzdušnosti ke 100%.

Zkušenosti z více než 2000 diagnosti­kovaných budov různých stavebních konstrukcí ukazují na osvědčený postup k dosažení projektované průvzdušnosti zvláště u pasivních domů v souvislosti s žádostí o dotace z programu Nová zelená úsporám.

Tři důležité kroky k úspěšnému testu průvzdušnosti

1.   Konzultace nad projektem  

Nejdůležitější krok, který může vyloučit sporná a složitá řešení, která by se v konkrétní stavební konstrukci složitě realizovala. V této fázi je změna nejlevněší a mnohdy přináší významné zjednodušení pozdější stavební činnosti.

2.   Konzultace na stavbě  

Prohlídka stavby před dokončením hlavní vzduchotěsnící vrstvy, konzultace provedení a výběr technologie spojení a těsnění. Načasování tohoto kroku je závislé na druhu stavební konstrukce a druhu vzduchotěsnící vrstvy.

3.   Úspěšný jeden test průvzdušnosti  

Při dodržení doporučených technologických řešení, provedení hlavní vzduchotěsnící vrstvy podle správné technologické praxe a užití správných komponentů obálky budovy a spojovacích prvků těchto komponentů je velmi vysoká pravděpodobnost ÚSPĚŠNÉHO BLOWER DOOR TESTU

Objednat

Termíny a místo plnění bodu 1.a 2. jen na základě dohody dodavatele se zákazníkem.

Nahoru

Člen profesních združení