Blower door - měření průvzdušnosti

Jíž od roku 2006 pro vás ověřuji vzduchotěsnost budov metodou BLOWER DOOR jako první komerční firma v ČR. Jsem registrován v programu Nová Zelená Úsporám v oboru měření průvzdušnosti obálky budovy (Blower-door test)

Blower Door test v průběhu stavby. Slouží zpravidla jako mezioperační test dokončené vzduchotěsné obálky nezakryté předstěnami, podhledy a podlahovými skladbami. Umožňuje opravy těsnosti.
>>>
Objednat

Blower Door test v dokončeném domě. Je certifikačním testem ( pro Novou Zelenou Úsporám ) pro hodnocení stavu vzduchotěsnosti budovy v dokončeném provozním stavu.
>>>
Objednat

Termovizní měření. Za vhodných povětrnostních podmínek (dostatečný rozdíl teplot in/out 20°C) může být doplňkem certifikačního měření.
>>>
Objednat

Konzultace nad projektem / na stavbě s cílem vyloučit problematická řešení v prováděcí dokumentaci a navrhnout technologii utěsnění s ohledem na stavební technologii budovy.
>>>
Objednat

 

 

Nedílnou součástí každého testu je vyhledání, dokumentace defektů vzduchotěsnosti obálky budovy a protokolární zpracování.

 

Nahoru

Člen profesních združení