Jak na Bolwer Door testy pro NZÚ 3.výzva 2016

Nová norma pro stanovení průvzdušnosti tlakovou metodou .

ČSN EN ISO 9972 Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti budov – Tlaková metoda

orig.název : Thermal performance of buildings – Determination of air permeability of buildings – Fan pressurization method

Schválena: 4.2.2016 > Vydána: 1.3.2016 > Účinnost od:1.4.2016…. to je fofr v EU

Tak jsme se s tím vypořádali

MŽP a jeho SFŽP vzali konečně na vědomí existenci normy a dle návrhu Asociace Blower Door CZ stanovilo postup v souladu s novou normou (ČSN EN ISO 9972) a při tom zachovat kontinuitu měření podle normy minulé (ČSN EN 13829).

Za využití možnosti určit postup měření pro zvláštní případy (NZÚ) označený v nové normě jako metoda „3“ (ČSN EN ISO 9972) bude měření, příprava budovy, výpočet vztažných veličin (objemu) shodná s doposud používanou metodou „A“ podle normy minulé (ČSN EN 13829).

Tedy shrnuto. Období otázek a nejistoty je za námi. Nic podstatného se neděje. Pracujeme podle starých zaužívaných postupů.

Více oficiálních informací ZDE na stránkách NZÚ

Ale pozor !

Bude-li blower door test prováděn pro jiné účely než dotace z NZÚ, například pro přejímku stavby mezi dodavatelem a investorem, u nízkoenerge­tických novostaveb a ostatních domů mimo dotační program MŽP NZÚ

bude test proveden za podmínek ustanovení normy nové (ČSN EN ISO 9972)


Člen profesních združení