Stále funguji - jen drobná omezení

Za současného "Nouzového stavu" stále funguji, zatím bez omezení, alespoň co se mých služeb a dojezdu týče. Jen Vás prosím, ať na stavbách v době měření je jen opravdu nezbytný počet osob. Pro stavebníky v karanténě budu rezervovat náhradní termíny, jen prosím, v dostatečném předstihu.

Stálé zdraví Vám přeje Váš diagnostik


Člen profesních združení