Nová norma pro stanovení průvzdušnosti

…Pořád se něco děje… !!..?

Tak máme novou normu pro stanovení průvzdušnosti budov tlakovou metodou.

ČSN EN ISO 9972 Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti budov – Tlaková metoda

orig.název : Thermal performance of buildings – Determination of air permeability of buildings – Fan pressurization method

  • Schválena: 4.2.2016
  • Vydána: 1.3.2016
  • Účinnost od: 1.4.2016

Jaké přinesla novinky a jak se s nimi v Česku jako členu CEN s poviností implementace této evropské normy vypořádáme přinesou bezprostředně následující týdny.

Z obsahu telegraficky :

  • je zavedena 3. metoda přípravy budovy pro test k „volné tvorbě“ národních přístupů pro zvláštní potřeby
  • původní metoda „A“ je nazvána metodou „1“
  • původní metoda „B“ je nazvána metodou „2“
  • Mírně se mění výpočet vztažné veličiny „vnitřního objemu“ z celkových vnitřních rozměrů budovy

No, takhle jsme to počítali v počátcích měření… !?… :-)

A abych nezapomněl : nahrazuje původní ČSN EN 13829 (73 0577) ze září 2001.


Člen profesních združení