Aktuality

Osvědčení o autorizaci

Ke dni 17.10.2022 jsem "Autorizovaným zkušebním technikem pro měření vzduchotěsnosti staveb" s platností na dobu 6-ti let od data vydání osvědčení. K tomu 17 let praxe v Blower Door testech na...

Metody Blower Door testů

Pro úspěšnou stavbu PD je doporučeno provádět dva Blower Door testy a to v průběhu stavby, kdy je možné defekty těsnosti opravit, a po dokončení k ověření celkového provedení.

Dle ČSN EN ISO 9972 – metoda „2“, kterou je testována těsnost obálky budovy v průběhu výstavby a to v době, kdy je dokončena stavba po instalaci parozábrany (popř. ekvivalentního vzduchotěsnícího opatření), zapravena okna a venkovní dveře. Technologické záměrné otvory (vzduchotechnika, odpady apod.) se před testem utěsní speciálními přípravky. Cílem tohoto testu je odhalit defekty v těsnosti a zjistit úspěšnost vzduchotěsnících opatření.
Dle ČSN EN ISO 9972 – metoda „1“, kterou je testována budova jako celek v době používaní pouze s vyloučením technologie větrání uzavřeným buď vlastním popř. náhradním uzavíracím zařízením. Zařízení ovlivňující těsnost objektu (komín, topidla, centr.vysavač, digestoř apod.) musí být již instalována. Cílem tohoto testu je udělení „Osvědčení o měření průvzdušnosti budovy“ s vyjádřením souladu s ČSN 73 0640–2.

Pro účely splnění podmínek dotačního programu NZÚ se test provádí:

Dle ČSN EN ISO 9972 – metoda „3“, kterou je testována budova jako celek obdobně jako metodou „1“ . Metoda se dle upřesnění NZU liší pouze odlišným stanovením vztažných hodnot (objemu budovy), které odpovídá výpočtu dle zrušené ČSN EN 13829. Výsledným dokumentem je zvláštní protokol SFŽP.

Všechny metody jsou prováděny zařízením BlowerDoor odpovídajícím ČSN EN ISO 9972 a v rozsahu výše uvedených metodik ve zkratce takto:

 

 

1. uzavření a utěsnění záměrných otvorů

2. instalace těsnícího rámu s řízeným ventilátorem

3. instalace tlakoměrných vedení okolí budovy, ventilátoru, vnitřku budovy popř. dalších bodů

4. za vyvolaného tlakového rozdílu cca –50 Pa a +50 Pa identifikace, kvantifikace a popř. návrh odstranění zjevných defektů v těsnosti

5. vlastní test provedený zpravidla měřením toku vzduchu za (pod)tlaku ± 80 až 20 Pa

6. Identifikace a vizualizace defektů v době testu neodstranitelných

 

Nahoru


Člen profesních združení