Komplexní radonová diagnostika

Komplexní hodnocení stavby, základových půd, stavebního materiálu a dodávané vody s cílem sestavení podkladů pro návrh protiradonových opatření ve stávajících stavbách, které sestává z:

  • Kontinuální měření objemové aktivity radonu v čase v závislosti na ventilačním režimu místností a technologií.
  • Analýza rychlosti přísunu radonu do objektu nebo místnosti při řízené tlakové diferenci metodou Blower Door.
  • Lokalizace přísunových cest radonu do objektu i za užití metody Blower Door.
  • Stanovení radonového indexu stavby, základové půdy a ovlivnění vertikálním profilem plynopropustnosti zemin pod a v okolí stavby.
  • Stanovení dávkového příkonu stavebních materiálů použitých na objektu.
  • Stanovení objemové aktivity radonu v dodávané vodě (ve zvláštních případech).

Tuto službu můžete objednat pomocí kontaktního formuláře.

Nahoru

Člen profesních združení