Horniny, stavební materiály, voda

  • Gamaspektrometrická měření in situ stavebních hmot na skládkách i ve zdivu budov, stavebního kamene, podezřelých zásypů podlah a stropů, tvárnic a panelů. Vyhledávání závadných materiálů k jejich následnému vyjmutí ze stavebních konstrukcí budov apod.
  • Orientační stanovení objemové aktivity vody z vlastních zdrojů pro potřeby hodnocení významnosti zdroje radonu v objektu.
  • Stanovení dávkového příkonu v prostoru vně a uvnitř budov.

    Tuto službu můžete objednat pomocí kontaktního formuláře.

Nahoru

Člen profesních združení