Z hlediska společnosti a ochrany životního prostředí není informace o spotřebě energie měřené na vstupu do budovy postačující. Daleko důležitější se jeví množství tzv. primární energie, která musela být ve energetickém popř. výrobním systému spotřebována a její část ve formě energie nebo zboží transportována do místa spotřeby. Příkladně běžné elektrárny pracují s účinností cca 30% tedy na 1kWh předáné energie je spotřebováno cca 3kWh energie primární ( nepočítaje přenosové ztráty, výstavby přenosových sítí apod.) V níže uvedené tabulce je příklad potřeby primární energie několika energetických systémů a zlepšení izolačních stavů odpovídající jednotkové energii.

Podíl primární energie a potřebného množství tepla v budově    
elektro 4,1
plyn běžný 1,7
tepelné čerpadlo f=3,0 1,35
plyn kondenzační 1,2
fotovoltaika 0,7
solární + plyn 0,55
biomasa 0,1
solární 0,08
zlepšení izolací 0,05

 

Ve statích o NED a PD bylo použito některých myšlenek a dat z knihy „Nízkoenergetické domy – Principy a příklady“, Jan Tywoniak, Grada Publishing, 2005

Nahoru

Člen profesních združení