Stavíte, upravujete nebo modernizujete vaše obydlí, pracoviště a podobné pobytové prostory? Rozhodně tuto činnost neděláte pro zakonzervování současného, ne vždy dobrého stavu budovy, ale pro výrazné zlepšení nebo výstavby nového domu v kvalitě dohledné budoucnosti. Vaše obydlí totiž není na jednu sezónu ale na podstatně delší období, a proto ho nelze budovat tak aby vyhovovalo požadavkům minulým ale budoucím alespoň do té míry pokud naše znalosti sahají.

Těžko lze předvídat jakým způsobem se bude měnit cena té či oné komodity ale o energiích na vytápění můžeme s vysokou mírou pravděpodobnosti tvrdit že je nečeká ani cenová stagnace ale jen a jen strmý růst cen alespoň po nejbližších několik desetiletí.

Z let nedávno minulých bylo každou zimu ve stavech teplotní inverze jasné, že takhle už to s vytápěním a výrobou energie dál nelze. Od té doby se v této oblasti změnilo mnohé ale ve většině případů jsme jen naši energetickou potřebu přesunuli z nekvalitního uhlí na tzv. „kvalitní“ paliva a problém jaksi zmizel z očí. Celková bilance produkce CO2 se ale příliš nezměnila jen jsme ji zneviditelnili topením plynem nebo oddálili do nejbližší elektrárny. Pokračující změna klimatu nám je a bude tohoto vlivu neklamným důkazem.

Namítnete, že přeci jsou i jiné, daleko významnější zdroje znečištění a spotřebitelé energií. Doprava ať už jakákoli, průmyslová a zemědělská výroba. Rozdíl ale tkví v tom, že výměna technologií výroby nebo výměna vašeho auta se děje velmi rychle, v souvislosti s jejich poměrně krátkou životností, budovy přetrvávají desetiletí i mnohem déle. Kvalifikované odhady předpokládají, že ani za 20 let nebudou nově postavené budovy tvořit více než 15% fondu budov. O to více je nutné myslet v dostupných perspektivách při každé takové stavební činnosti.

Vědomi si této a dalších skutečností měli bychom své stavební úsilí napřímit k výstavbě domu s co možná nejnižší rozumně dosažitelnou spotřebou energie.

Minimální spotřeba energií(klikni zde) = osobní příspěvek ke zlepšení stavu životního prostředí
  +
  nezávislost na velkovýrobcích energií a tím i na státní energetické (a jiné) politice
  +
  nejlepší důchodové pojištění
Nahoru

Člen profesních združení