V současné době a za současných technických podmínek stavění a hodnocení je možné rozdělit stavby např. dle měrné spotřeby energie na vytápění takto:

měrná spotřebovaná enegie na vytápění [kWh/m2.a] 

Vysvětlivky : A/V…poměr ochlazované plochy stavby a objemu stavby
  NED… nízkoenergetický dům
  PD… pasivní dům
  ND…nulovýdům

Technologie stavění pasivních domů jsou poznané, technicky možné a hlavně finančně dostupné. Přidaná hodnota PD by neměla činit více než 15% oproti standardnímu modelu (2,3). Hlavní rozdíl mezi tzv. standardním domem a PD není tedy v ceně ale v použitých technikách stavění a technologické kázni.

Výhodou PD se jeví redukce topné soustavy na dohřev větracího vzduchu, přičemž ušetřené investiční prostředky lze uplatnit v kvalitnějším zasklení a masivní izolaci obálky stavby. Velmi důležitým parametrem v úspoře energie je optimalizovaný poměr ochlazovaných ploch stavby ku vytápěnému objemu (A/V).

Není tedy žádného důvodu proč nestavět PASIVNÍ DOMY(klikni zde)

Nahoru

Člen profesních združení