Ceník

Blower Door diagnostika, termovize

Standardní test BlowerDoor

očekávaná doba měření jednoho RD je 3–4 hodiny

příprava budovy, provedení testu dle ČSN EN ISO 9972, vyhledání a dokumentace zjevných defektů, protokolární zpracování včetně NZÚ

5 500 Kč/obj

Nadstandardní defektoskopie, nadstandardní příprava budovy na test apod. (velké objekty, zvláštní úlohy) .

500 Kč/hod

Tlakové analýzy objektu pro zvláštní účely

3 000 Kč, + 500 Kč/hod

Termovizní měření a analýzy, termodiagnostika

1 500 Kč/obj.
+ 500 Kč/hod měření, analýzy a zpracování

BlowerDoor Nabídka 3v1

konzultace projektu + kontrola na stavbě + úspěšný jeden test průvzdušnosti

termíny po dohodě s dodavatelem

9 999 Kč/obj
doprava v ČR zdarma

Radonová prospekce a diagnostika

Stanovení radonového indexu

základ.půd – jednotlivý dům (zastavěná plocha RD do 200m2 nebo násobek)

2 800 Kč/RD

Stanovení radonového indexu základ. půd

hromadná, řadová zástavba (zastavěná plocha 1RD do 200m2)

2 200 Kč/RD

Stanovení radonového indexu základ.půd

plošný průzkum (pod 8000 m2)

400 Kč / 100m2

Stanovení radonového indexu základ.půd

velkoplošný průzkum (nad 8000 m2)

200 Kč / 100m2

Stanovení obj. aktivity radonu v budovách

s analýzou dynamiky přísunu radonu a větrání

při obvyklém počtu 2–3 signifikantní místnosti/RD

2 800 Kč

Stanovení fotonového příkonu (gama záření) ze stav.mater., šrotu, geol.sbírek apod.

500 Kč
za 1 úlohu do 1 hod

Dlouhodobý a střednědobý monitoring radonu

dle dohody zvláštní hygienické studie

OSTATNÍ

Doprava na místo měření od sídla firmy

(tam a zpět)

5 Kč/km (1)(2)

Čas strávený na cestě dopravou do a z místa měření

150 Kč/hod (1)(2)

Konzultace k výše uvedeným oborům (osobně, telefon, e-mail apod.)

Prvních 15 minut vzdálené komunikace (telefon, e-mail apod.) zdarma

500 Kč/hod + dopravné

Přednášková činnost k výše uvedeným oborům

750 Kč/hod přednášky / přípravy 1:1

(1) radonová měření do vzdálenosti 30km od Rakovníka 1.cesta tam a zpět zdarma
(2) při bezprostředně následujících akcích hradí zákazník jen podíl na celkových dopravních nákladech
(3) při hodinové sazbě je počítána každá započatá hodina
(4) u protokolárně zpracovávaných prací může být vyžadována platba před odesláním protokolů
(5) při požadavku expresního zpracování výsledků (odeslání do 48 hod) může být účtována přirážka 50% celkově účtované částky

Dodavatel není plátcem DPH.

Ceník je platný od poslední aktualizace: 12.7.2022

Nahoru

Člen profesních združení